Cummins Power Generator

CUMMINS POWER GENERATOR

CUMMINS POWER GENERATOR

Cummins Gucbir Generator

Gucbir Generator là nhà máy được ủy quyền chính thức sản xuất lắp ráp tổ máy phát điện sử dụng động cơ Cummins chính hãng tại Châu Âu – Thổ Nhĩ Kỳ. Có thử ủy quyền “Cummins OEM Certification

Cummins Gucbir – Sử dụng động cơ Chính hãng Cummins Inc USA sản xuất.

Tiêu chuẩn: ISO 9001 – 2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 10002:2014; TS ISO/IEC 25051:2015; TS EN 60034-1:2010; TS ISO 8528-5; TSE-TS_ISO_8528-4; CE ==>> được niêm yết công khai trên website chính thống của hãng.

Cummins Power Generator tại Việt Nam

Công ty CP Máy và thiết bị công nghiệp Hoàng Hà là đại diện phân phối được ủy quyền chính thức tại Việt Nam. Chúng tôi chịu trách nhiệm với hãng về việc phân phối sản phẩm, Cung cấp phụ tùng vật tư chính hãng, Thực hiện công tác bảo hành, Bảo trì bảo dưỡng theo tiêu chuẩn chính hãng tại Việt Nam.

Cummins Power Generator
Cummins 27KVA
Cummins Power Generator
Cummins 40kVA

CUMMINS 27KVA

CUMMINS 40KVA

Model: GJC27 Model: GJC40
Công suất liên tục (Prime Power): 25KVA Công suất liên tục (Prime Power): 36KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 27KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 40KVA
Động cơ: Cummins X2,5-G2 Động cơ: Cummins X3.3G1
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator
Cummins 110kVA
Cummins Power Generator
Cummins 150kVA

CUMMINS 110KVA

CUMMINS 150KVA

Model: GJC110 Model: GJC150
Công suất liên tục (Prime Power): 100KVA Công suất liên tục (Prime Power): 36KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 110KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 40KVA
Động cơ: Cummins 6BTA5.9G5 Động cơ: Cummins 6BTAA5.9G6
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator
Cummins 170kVA
Cummins Power Generator
Cummins 220kVA

CUMMINS 170KVA

CUMMINS 220KVA

Model: GJC170 Model: GJC220
Công suất liên tục (Prime Power): 155KVA Công suất liên tục (Prime Power): 200KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 170KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 220KVA
Động cơ: Cummins 6BTAA5.9G7 Động cơ: Cummins QSB7G5
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator
Cummins 300kVA
Cummins Power Generator
Cummins 330kVA

CUMMINS 300KVA

CUMMINS 330KVA

Model: GJC300 Model: GJC330
Công suất liên tục (Prime Power): 270KVA Công suất liên tục (Prime Power): 300KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 300KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 330KVA
Động cơ: Cummins 6LTAA9.5G3 Động cơ: Cummins QSL9G5
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator
Cummins 400kVA
Cummins Power Generator
Cummins 440kVA

CUMMINS 400KVA

CUMMINS 440KVA

Model: GJC400 Model: GJC440
Công suất liên tục (Prime Power): 360KVA Công suất liên tục (Prime Power): 400KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 400KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 440KVA
Động cơ: Cummins NTA855G4 Động cơ: Cummins QSX15G4
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator
Cummins 440kVA
Cummins Power Generator
Cummins 550kVA

CUMMINS 450KVA

CUMMINS 550KVA

Model: GJC450 Model: GJC550
Công suất liên tục (Prime Power): 400KVA Công suất liên tục (Prime Power): 500KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 450KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 550KVA
Động cơ: Cummins QSG12G2 Động cơ: Cummins QSX15G8
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator Cummins Power Generator

CUMMINS 700KVA

CUMMINS 880KVA

Model: GJC700 Model: GJC880
Công suất liên tục (Prime Power): 630KVA Công suất liên tục (Prime Power): 800KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 700KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 880KVA
Động cơ: Cummins VTA28G5 Động cơ: Cummins QSK23G3
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator Cummins Power Generator

CUMMINS 1100KVA

CUMMINS 1375KVA

Model: GJC1100 Model: GJC1375
Công suất liên tục (Prime Power): 1000KVA Công suất liên tục (Prime Power): 1250KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 1100KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 1375KVA
Động cơ: Cummins KTA38G5 Động cơ: Cummins KTA50G3
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ
Cummins Power Generator Cummins Power Generator

CUMMINS 1500KVA

CUMMINS 2200KVA

Model: GJC1500 Model: GJC2200
Công suất liên tục (Prime Power): 1350KVA Công suất liên tục (Prime Power): 2000KVA
Công suất dự phòng (Standby Power): 1500KVA Công suất dự phòng (Standby Power): 2200KVA
Động cơ: Cummins KTA50G8 Động cơ: Cummins QSK60G4
Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello Đầu phát: Stamford or Leroy somer or Maranello
Bộ điều khiển: Datakom GB500 Bộ điều khiển: Datakom GB500
Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400, 0,8 Tốc độ, Tần Số, Điện Áp, Hệ số công suất: 1500rpm, 50Hz, 230/400V, 0,8
Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ Máy nhập khẩu từ Châu Âu bao gồm vỏ chống ồn đồng bộ

Bảo hành Cummins power Generator

– Công ty Hoàng Hà cung cấp chính sách bảo hành máy phát điện theo tiêu chuẩn chính hãng tại công trình trên toàn Quốc

Bảo trì bảo dưỡng Cummins Power Generator

– Công ty Hoàng Hà cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy phát điện Cummins toàn quốc với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, Chính quy, được đào tạo chuyên sâu đảm bảo chất lượng tốt nhất cho máy phát điện của quý khách sau khi bảo dưỡng.

Phụ tùng Cummins Chính hãng

Công ty Hoàng Hà cungc ấp phụ tùng Cummins power generator chính hãng tại Việt Nam, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ giá tốt nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÀNG HÀ
Tel: 024 668 00 666
Phone & Zalo: 090 468 0707 – Mr. Nam
Email: lenammpd@gmail.com
Sky: lenamdna68
Website: https://hoanghapower.com

One thought on “CUMMINS POWER GENERATOR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo